دری  |  پشتو
Skip Navigation Links
User name
Password  
Latest News  |

ماستری


نوت: محصلانی که در امتحان تحریری کامیاب گردیده‌اند و درج جدول می‌باشند، برای سپری نمودن امتحان نهایی شفاهی و مصاحبه، در روز معینه ساعت ۲ بعد از ظهر به دیپارتمنت مربوطه مراجعه نمایند. در وقت مصاحبه لطفاً تذکره اصلی، اسناد اصلی دوره لیسانس معه یک کاپی رنگه آن را با خود داشته باشید. جهت معلومات بیشتر لطفآ به شماره 0786353535 در تماس شوید.

Master of Computer Science [ 442.82KB-PDF - 19 Mar 2018 ]
bakhtar.edu.af/Contents/332/Documents/352/MCS.pdf

Master of Business Administration [ 546.94KB-PDF - 19 Mar 2018 ]  http://bakhtar.edu.af/Contents/332/Documents/351/MBA.pdf
http://bakhtar.edu.af/Contents/332/Documents/351/MBA.pdf