دری  |  پشتو
Skip Navigation Links
User name
Password  
Latest News  |

لیسانسBachelor of Computer Science [ 424.74KB-PDF - 19 Mar 2018 ]
bakhtar.edu.af/Contents/333/Documents/355/BCS.pdf

Bachelor of Civil Engineering [ 384.96KB-PDF - 19 Mar 2018 ]
bakhtar.edu.af/Contents/333/Documents/354/BCE.pdf

Bachelor of Business Administration [ 443.69KB-PDF - 19 Mar 2018 ]
http://bakhtar.edu.af/Contents/333/Documents/353/BBA.pdf

Bachelor of Law and Political Science [ 389.67KB-PDF - 19 Mar 2018 ]
bakhtar.edu.af/Contents/333/Documents/357/LLB.pdf

Bachelor of Journalism [ 368.80KB-PDF - 19 Mar 2018 ]
bakhtar.edu.af/Contents/333/Documents/356/BJR.pdf