دری  |  پشتو
Skip Navigation Links
User name
Password  
Latest News  |

نتایج لیسانس متفرقه
Bachelor of Law and Political Science [ 98.55KB-PDF - 10 Apr 2018 ]

Bachelor of Computer Science [ 108.07KB-PDF - 10 Apr 2018 ]


Bachelor of Civil Engineering [ 95.93KB-PDF - 10 Apr 2018 ]

Bachelor of Journalism [ 95.11KB-PDF - 10 Apr 2018 ]


Bachelor of Business Administration [ 102.11KB-PDF - 10 Apr 2018 ]