دری  |  پشتو
Skip Navigation Links
User name
Password  
Latest News  |
s

لیسانس در انجنیری ساختمانی


معرفی:
انجنیران ساختمانی زیربناها را در جامعه طرح, ساخت وساز, و نگهداری مینمایند که عبارت اند از: پل ها, بندها, خاکریزها, بندرها, و تسهیلات آبیاری‌ ( سیستم آبرسانی, جریان های آلوده کننده, تسهلات دفع مواد فاضله و هوای خراب, و محیط زیست ) در میدان های هوائی, شاهراه ها, خطوط راه آهن, سیستم های ترانسپورتی هوشمند, خطوط کانال های لوله ای, و خطوط برق.
برنامه های درسی پوهنتون باختر با ظرفیت و وسعت برنامه های انجنیری این فرصت را برای شما آماده نموده تا صنف های بنیادی انجنیری را در بخش های مورد علاقه خود انتخاب نمایید. این پروگرامها ( انجنیری ) فرصت آموزش های حرفه ای و رقابت در سطح جهانی را برای شما میسر میسازد.
نکات مهم:
پروگرامهای وسیع و معتبر انجنیری که توسط پوهنتون باختر ارائه میگردد, مطابق با معیار های معتبر بین المللی بوده و با همکاری و همبستگی با پوهنتون پردیو آمریکا که ثبت و راجستر وزارت تحصیلات عالی افغانستان میباشد.
- سه رشته درپوهنځی انجنیری وجود دارد که دروس هر سه رشته تا ختم سال دوم یکسان میباشد این رشته ها قرار زیل است: انجنیری ساختمانی, مدیریت ساخت و ساز ساختمان ها, انجنیری برق, و انجنیری ماشین .
- پروگرام های این پوهنتون همیشه مقام اول را در بین پوهنتون های برتر کشور داشته است.
- سطح کاریابی برای فارغین رشته های انجینری 100% و درآمد مادام العمرمی باشد.
- پروگرامهای معتبر انجنیری فرصت گرفتن تخصص در بخش های مورد علاقه را به شاگردان میسر میسازد که بخش های لسانس انجنیری قرار زیل میباشد:
1- مضامین عمومی: ارئه رهنمائی ها جهت دستیابی معلومات خارج از رشته انجنیری تخصصی
2- آماده گی های اساسی: آماده ساختن شاگردان با تمام وسایل ضروری بخاطر شروع برنامه های اساسی انجنیری که این اسباب شامل: مضامین مقدماتی چون ریاضیات, فزیک, محاسبه, مدیریت ساخت و ساز ساختمان, انجنیری منابع آب, و انجنیری ساختمان ها.
3- اساسات انجنیری ساختمانی: شامل تمامی مضامین عمومی به شمول سه مضمون اساسی.
4- لابراتوار مجهز برای پیشبرد برنامه درسی با ارائه تجربه عملی در مضامین اساسی .
5- درس های فوق العاده که شاگردان توسط مشاورین پوهنخی ها رهنمایی میشوند
6- برنامه های همکاری علمی به منظور تجربه کاری برای محصلین واجد شرایط را مهیا میسازد, کسانیکه شامل این برنامه نمیشوند تقاضا میشود تا برنامه های انترنشیپ را تعقیب کنند که برای برنامه کاریابی داخلی، سهولت ایجاد ارتباط با شرکت ها را مهیا می سازد.


رشتهای شامل پوهنځی انجنیری :
1. انجنیری مهندسی
2. انجنیری ساختمانی
3. انجنیری محیط زیست
4. انجنیری مدیریت پروژه
5. انجنیری هایدرولیک
6. انجنیری سازه یا استرکچر
7. انجنیری مواد ساختمانی
8. انجنیری شاهراه ها
9. انجنیری میدان هوائی
10. انجنیری آبرسانی
11. انجنیری سرک
12. انجنیری ترانسپورتی
پیشرفت ها:
زیاد تر محصلین به منظور وارد شدن به تحصیلات عالی از گزینه های بالا استفاده میکنند . ختم موفقانه دوره های انجنیری محصلین را قادر به انکشاف و پیشرفت در ساحه کاری مورد علاقه شان مینماید.
مدت زمان مورد نیاز انجنیری:
صنف های انجنیری مجموعاً 8 سمستر بوده که مدت 4 سال را در بر میگیرد که در جریان هر سال 2 سمستر تدریس میگردد. مدت جریان هر سمستر 6 ماه میباشد. هر شاگرد مکلف به بدست آوردن 135 کریدت ( 49 مضمون ) که شامل مضامین اساسی یا مسلکی و غیر مسلکی میباشد.
تعداد کریدت ها:
صنف ها 135 کریدت (49 مضمون ) شامل سیمینارها,کارهای عملی ورکشاپ ها, و پروزه ها میباشد.
رسمیت شناسی رشته های ‍‍پوهنځی انجینیری:
این برنامه تائید شده وزارت تحصیلات عالی افغانستان میباشد. از آنجائیکه پوهنتون باختر با پوهنتون های خارجی بین المللی وابستگی دارد به حیث یک نهاد بین المللی شناخته شده و شرایط کاری را در سکتور های دولتی و خصوصی فراهم میسازد. شرایط لازم برای ثبت نام: متقاضیان باید شهادت نامه صنف دوازده یا معادل آنرا داشته باشد.