دری  |  پشتو
Skip Navigation Links
User name
Password  
Latest News  |
s

پوهنځی ژورنالیزم


پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون باختر با داشتن کادر های با تجربه و مسلکی به بلند بردن مهارت های اساسی و تخصص شما می اندیشد ، ما مصمم به بلند بردن مهارت های رسانه ای شما هستیم. ژورنالیزم ضمن آن که یک مسلک با اعتبار و مردم پسند است بهره ی مالی چشمګیر نیز دارد. فرصت های کاری در ژورنالیزم نامحدود است. دانش در سطح لیسانس در ژورنالیزم شما را به خبرنګاری در رسانه ها ، ګویندګی اخبار ،تحلیلگر رسانه ای ، متخصص روابط عمومی ، اګاهی عامه و رشته همسان آماده می کند.در ضمن فارغان این رشته با اخلاق و حقوق رسانه ها ، قانون رسانه های افغانستان ، ویرایش مجله ها ، نوشتن فلمنامه ، انلاین ژورنالیزم ، رسانه های اجتماعی ، ارتباطات و ... به ګونه ی کامل آشنا می شوند. از سویی هم استخدام افراد در نهاد های مختلف به اساس رقابت صورت می ګیرد و فرصت های کاری نیز برای برخی از رشته ها اندک است ،اما برای کسانی که از این رشته فارغ می شوند ، بنا بر وسعت ساحه ی کاری این رشته ،فرصت های کاری زیادی فراهم می شود . کارشناس این رشته می تواند در کنار کار در رسانه های جمعی و دفتر های نشرات و سخنګو در بخش تعلیم دادن، معلومات دادن، معتقد ساختن، ترجمه کردن ورهنمایی کردن ایفای وظیفه کند. رسانه های الکترونیکی نیز فرصت بزرگ کاریابی را برای محصلان این رشته فراهم می سازد . تبلیغات رسانه ای نیز بخش دیګری از این دوره ی تحصبلی است که محصلان را با شیوه های نوشتن اسکرپت و بازاریابی آشنا می سازد.
فشرده از مضامین پوهنځی ژورنالیزم :
1 - خبر نویسی
2 - ګزارش نویسی
3 - مصاحبه در رسانه ها
4 - افکار عامه
5 - روابط عمومی
6 - انلاین ژورنالیزم
7 - تولید برنامه های رادیو
8 - تولید برنامه های تلویزیون
9 - مجله نګاری
10 - ویراستاری خبر
11 - فن نطاقی
12 - ګونه های تحلیلی
13 - فوتو ژورنالیزم
14 - ویدیو ژورنالیزم
15 - ګونه های طنزی
16 - ګونه های تبلیغی ادبی
17 - مدیریت رسانه
18 - اخلاق ژورنالیزم
19 - حقوق ژورنالیزم
20 - کارعملی نشرات
21 - ژورنالیزم تحقیقی
22 - برنامه های کمپیوتری ( ان دیزان، پرمیر، کول ادیت و فوتو شاپ)
مدت زمان و نیاز برنامه:
دوره تحصیلی ژورنالیزم چهار ساله بوده که در مجموع هشت سمستر می شود. هر سال تحصیلی دو سمستر است و هر سمستر شش ماه را احتوا می کند. هر محصل این رشته در چهار سال دوره تحصیلی از تمام مضون ها ( مسلکی و غیر مسلکی ) باید 135 کریدت بد ست بیاورد.
واجدین شرایط:
کسانی به این برنامه جذب می شوند که فارغ صنف دوازدهم باشند و امتحان کانکور پوهنتون باختر را موفقانه سپری نموده باشند.